ANALÝZA TRHU

Kvalitná analýza je prvým krokom k vášmu úspechu. Použitím analýzy SWOT a AIDA sa dostaneme až na koreň vašej pozície na trhu a následne správne zadefinujeme ďalší postup.


 • analýza trhu a konkurencie
 • výskum kľúčových parametrov
 • prieskum trhu a verejnej mienky
 • mystery calling, shopping a emailing

VYTVORENIE KOMUNIKAČNEJ STRATÉGIE

Správna stratégia je kľúčom k úspechu. Základom nášho strategického plánovania je schopnosť pripraviť sa na rozdielny vývoj situácií. Naše plánovanie je šité presne na mieru. Nezameriavame sa na jeden optimálny koncept vývoja, ale v našich plánoch zohľadňujeme rôzne scenáre a ich možný vývoj.


 • definícia cieľov
 • mediálna taktika
 • komunikačné kanály
 • mediálny mix
 • nástroje, idey a posolstvá

KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA

Nezvládnutá krízová komunikácia môže poškodiť povesť organizácie na dlhé obdobie. Preto vás intenzívne pripravujeme a podporujeme. Náš krízový tím je plne k dispozícii aj s komunikačnými tréningami 24 hodín denne, 7 dní v týždni.


 • tréning krízovej komunikácie
 • manuál krízovej komunikácie
 • riadenie krízovej komunikácie

IMAGE MAKING

Vaša reputácia je súhrn konkrétnych i abstraktných vlastností, ktoré vám verejnosť pripisuje. Preto je dôležité apelovať na možnosti zachovania pozitívneho obrazu všade a ku všetkým. Poradíme vám, ako vnímať tieto možnosti a vyberieme vhodné nástroje ako budovať vaše cenné reputačné know-how.


 • sponzoring a filantropia
 • networking
 • branding
 • corporate identity

MEDIÁLNY A KOMUNIKAČNÝ TRÉNING

Dobrý image, verejné vystupovanie je jeho základom. Reč tela, intonácia hlasu a ostatné neverbálne prejavy sú rovnako dôležité ako to, čo hovoríte.


 • teoretická príprava- odborný základ
 • praktický tréning- skúška ohňom

BUDOVANIE VZŤAHOV V POLITICKOM PROSTREDÍ

Vzťahy s verejnými inštitúciami môžu pri neznalostiach procesov vytvárať problematické situácie. Monitorujeme legislatívne prostredie tak, aby sme vedeli vždy predvídať zmeny a vopred vás na ne pripraviť. Často sa legislatíva tvorí bez toho, aby stakeholderi boli zapojení do tvorby daných zmien. Našou úlohou je, aby váš názor bolo počuť.


 • monitoring médií
 • legislatívny monitoring
 • networking
 • tlačové výstupy

INTERNÁ KOMUNIKÁCIA

Najlepšie referencie, či najhoršiu kritiku na firmu vám dávajú vlastní zamestnanci. Kvalitná interná komunikácia zlepšuje pracovné nasadenie a výkony zamestnancov, ktoré vedú k vyššej ziskovosti firmy a k samotnému naplneniu cieľov organizácie.


 • interný magazín
 • teambuilding aktivity
 • idea box
 • motivačné nástroje
 • interný blog

SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE (CSR)

Spoločensky zodpovedné podnikanie (Corporate social responsibility) dopĺňa celkový obraz vašej firmy. Správnymi krokmi vieme verejnosti ukázať a presvedčiť ju, že sa viete správať eticky, ekologicky, svojou prácou prispievať k ekonomickému rastu a zlepšovať kvalitu života celej spoločnosti. Tým rýchlejšie dosiahneme vaše ciele.


 • pozitívny obraz značky v spoločnosti
 • budovanie vzťahov so stakeholdermi

ONLINE

Váš imidž môže napadnúť alebo poškodiť na internete ktokoľvek, stačí mu na to pár sekúnd. Preto je nevyhnutná dokonalá orientácia v prostredí webu a sociálnych sietí. Používame najnovšie nástroje na to, aby sme vedeli okamžite monitorovať a vyhodnocovať prípadné hrozby.


 • stratégia digitálnej komunikácie a jej realizácia
 • sociálne siete
 • web dizajn a realizácia
 • kvalitatívny audit web stránky

SPOLUPRÁCA S MÉDIAMI

Práca s médiami je základným kameňom akejkoľvek mediálnej prezentácie. Vďaka nim bude verejnosť o vás vedieť. Ponúkame vám naše systematicky a dlhodobo budované vzťahy so slovenskými médiami. Pri príprave vašej mediálnej stratégie zmonitorujeme jednotlivé tematické okruhy, kto sa im a v akej intenzite venuje a ako vieme médium čo najlepšie zaujať.


 • monitoring mediálnych výstupov
 • mediálny tréning
 • vnášanie tém do médií
 • písanie a distribúcia tlačových správ
 • tlačové konferencie
 • neformálne stretnutia s novinármi